تفاوت میان نسخه‌های «شاهنشاهی هخامنشی»

جز
اندازه تصاویر را با کادر هماهنگ کردم بیرون زده بودند.
جز (ویرایش نگارش)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری ویرایش پیشرفته تلفن همراه
جز (اندازه تصاویر را با کادر هماهنگ کردم بیرون زده بودند.)
برچسب‌ها: ویرایش‌گر دیداری استفادهٔ زیاد از تگ یا الگوی سرخط
داریوش اول ساخت خزانه، کاخ آپادانا و تچر را شروع‌کرد، خشایارشا پسر داریوش این دو کاخ و خزانه را تکمیل و کاخ‌های دروازهٔ ملل، صد ستون، هدیش، ملکه را به تخت‌جمشید افزود. اردشیر اول نیز کاخ سه دروازه (شورا) و ساختمان بایگانی اسناد را به تخت‌جمشید افزود. شاهان دیگر هخامنشی نیز کاخ‌های کوچک دیگری در تخت‌جمشید ایجاد کردند.<ref name=":1" />
 
<br />
[[پرونده:Persepolise_map_main.JPG|جایگزین=|وسط]]
<br />
[[پرونده:Panoráma_Persepole.jpg|جایگزین=|وسط|848x848پیکسل]]
<br />
 
[[پرونده:Persepolise map main.JPG]]
 
[[پرونده:Panoráma Persepole.jpg]]
 
===زیرپایه (صفه)===
از آنجایی که تخت‌جمشید در دامنهٔ کوه واقع‌شده‌است، برای هموارسازی سطح آن قطعه سنگ‌های بزرگی را در سطحی به مساحت تقریبی ١٣ هکتار (٣٠٠متر×۴۵۵متر) روی هم قرار دادند که ارتفاع آن‌ها به ١۵ متر هم می‌رسید. <ref name=":0" />
[[پرونده:Persepolis_east_side_at_spring.jpg|جایگزین=|وسط|848x848پیکسل]]
 
<br />
[[پرونده:Persepolis east side at spring.jpg]]
[[پرونده:Persepolis_east_side_-03_at_spring.jpg|جایگزین=|وسط|1058x1058پیکسل]]
 
<br />
[[پرونده:Persepolis east side -03 at spring.jpg]]
 
===[[کاخ آپادانای تخت جمشید|کاخ آپادانا (کاخ بار عام)]]===
از این کاخ برای انجام آیین نوروز استفاده می‌شد و گنجایش بیش از ١٠ هزار مهمان را داشت. <ref name=":1" />
 
در گوشه‌وکنار این کاخ طرح‌ها و نقش برجسته‌های گوناگون وجوددارد که نشان‌دهنده عقاید و وضعیت هخامنشیان است.<ref name=":0" />
[[پرونده:Persepolis001.jpg|جایگزین=|وسط|340x340پیکسل]]
 
[[پرونده:Persepolis001.jpg]]
 
===خزانه===
خزانه در سمت غرب و جنوب دری نداشت و در سمت شمال یک در و در سمت شرق نیز یک در داشت.
 
نقشهٔ نهایی خزانه شامل یک تالار ١٠٠ ستون (۵×٢٠)، یک تالار ٩٩ ( ستون٩×١١)، یک تالار ٣٠ ستون (۵×۶)، یک تالار ٢٠ ستون (۴×۵) با ۵ انبار، یک اتاق ١٢ ستون (٢×۶)، یک اتاق ۶ ستون (٢×٣)، یک اتاق ۵ ستون (١×۵)، یک اتاق ۴ ستون (٢×٢)، دو نورگیر بزرگ که اولی دارای یک ایوان ۶ ستون (١×۶) و سه ایوان ۴ ستون (١×۴) و دومی دارای چهار ایوان ۴ ستون (١×۴) و تعدادی راهرو و راهرومانند که ممکن است از بعضی قسمت‌های آن‌ها برای استقرار محافظ استفاده می‌شده‌است، می‌باشد.<ref name=":0" />
 
===[[کاخ تچر]]===
[[پرونده:Tachar_Persepolis_Iran.JPG|جایگزین=|وسط|340x340پیکسل]]
 
<br />
[[پرونده:Tachar Persepolis Iran.JPG]]
 
===[[کاخ دروازه کشورها|کاخ دروازهٔ ملل (کاخ انتظار)]]===
مساحت این کاخ حدود ۶٢۵ مترمربع (٢۵متر×٢۵متر) است. این کاخ شامل یک تالار بود که در آن چهار ستون (٢×٢) به ارتفاع تقریبی ١٧متر (ارتفاع کاخ) قرار داشت و دارای سه درواز] غربی، شرقی و جنوبی بود. مهمانان از دروازهٔ غربی وارد و روی سکوهایی که در اطراف تالار قرار داشت برای اجازه ورود منتظر می‌نشستند، پس اجازهٔ ورود از دروازهٔ جنوبی خارج و به سمت کاخ آپادانا حرکت‌می‌کردند.<ref name=":1" /><ref name=":0" />
[[پرونده:Nations_Gate_palace_(kakh-e-darvaz-e-keshvarha)_in_Persepolis.tif|جایگزین=|وسط|340x340پیکسل]]
 
در دو سمت دروازهٔ غربی مجسمهٔ گاو بزرگ، و در دو سمت دروازهٔ شرقی موجودی با بدن گاو، سر انسان و بال عقاب قرار دارد. به‌دلیل تخریب کامل دروازهٔ جنوبی مشخص نیست که آیا مجسمهٔ در این قسمت قرارداشته‌است یا نه. <ref name=":0" />
 
[[پرونده:Persépolis, Irán_Irán, 2016_2016-09-24, DD 76_DD_76.jpg|جایگزین=|وسط|513x513پیکسل]]
[[پرونده:Nations Gate palace (kakh-e-darvaz-e-keshvarha) in Persepolis.tif]]
 
در دو سمت دروازهٔ غربی مجسمهٔ گاو بزرگ، و در دو سمت دروازهٔ شرقی موجودی با بدن گاو، سر انسان و بال عقاب قرار دارد. به‌دلیل تخریب کامل دروازهٔ جنوبی مشخص نیست که آیا مجسمهٔ در این قسمت قرارداشته‌است یا نه. <ref name=":0" />
 
[[پرونده:Persépolis, Irán, 2016-09-24, DD 76.jpg]]
 
در چهار کتیبهٔ باقی‌مانده بر روی درگاه غربی و شرقی که به سه زبان پارسی باستان، عیلامی و بابلی است نوشته‌شده‌است: ''«... خشایارشا شاه گوید: به خواست اهورامزدا این دروازهٔ همه سرزمین را من ساختم. ....»''
===[[کاخ سه‌در|کاخ سه دروازه]]===
===[[کاخ صدستون|کاخ صد ستون]]===
[[پرونده:Takhtejamshid_1234.jpg|جایگزین=|وسط|340x340پیکسل]]
 
<br />
[[پرونده:Takhtejamshid 1234.jpg]]
 
== وضع اجتماعی و اقتصادی در دوره هخامنشی ==
 
ظرف‌های سیمین و زرین ایران باستان در دوره هخامنشیان بی‌نظیرند. در میان ظرف‌های فلزی هخامنشیان به وفور به دسته‌های زینتی پر نقش و نگاری برمی‌خوریم به شکل قوچ کوهی. این نماد خورنه هستند. در تصویرهای تخت جمشید به عطردان‌های رخامی، عود سوزهای زرین، سطل زرین کندر، و حوله‌های ظریف کتان در دست جامه دار و خواجگان شاهنشاه برمی‌خوریم. در زمان هخامنشیان حتی قالی بافی هم ارج و قرب بسیار داشت.<ref>{{پک|هینتس|1388|ک=داریوش و ایرانیان|ص=406}}</ref>
[[پرونده:Rython_boz.jpg|جایگزین=|وسط|354x354پیکسل]]
 
<br />
[[پرونده:Rython_boz.jpg]]
[[پرونده:Gold_Vessel_leonine_creature.JPG|جایگزین=|وسط|353x353پیکسل]]
 
<br />
[[پرونده:Gold Vessel leonine creature.JPG]]
=== موسیقی ===
به‌طوری‌که از منابع متأخر بر می‌آید، موسیقی در ایران باستان هنری ظریف و به کمال بود، و قواعد آن از نظر دقت قابل قیاس است با «[[کنترپوان|کُنترپوان]]» غربی. ظاهراً رایج‌ترین ساز در دربار چنگ بوده‌است. شواهد دیگری نیز مبنی بر استفاده از [[رباب]]، [[بربط]]، [[تنبور]]، قانون، نی و نیز [[دف]] و [[دهل]] موجود است.
''به هردکامه ی نجار که سرکرده ی ١٠٠ کارگر مصری است که در پارسه کار می کنند، ٣ کرشه و ٢/۵ شکل نقره داده شد ... این مبلغ دستمزد کار برای مدت ۵ ماه است از سال سی و دوم پادشاهی داریوش.''<ref name=":1" />
 
''۵/١ سکه ی نقره برای نجاران و سنگتراشان، ٢/۵ سکه ی نقره برای زرگران و یک پیمانه شربت برای هرکدام از ٧۴ کارگر سوری که در کاخ ستوندار کار می کرده اند.''<ref name=":2" />
[[پرونده:Persepolis_clay_tablet.jpg|جایگزین=|وسط|400x400پیکسل]]
 
<br />
[[پرونده:Persepolis clay tablet.jpg]]
 
== سالشمار استقلال و تابعیت مصر در دوران هخامنشیان ==
۱۲

ویرایش