تفاوت میان نسخه‌های «نورون حرکتی فوقانی»

علایم بیمار در هریک از مناطق نسبت به یکدیگر تفاوت دارد.
 
== نشانه های آسیب نورون‌هاینورون‌ حرکتی فوقانی ==
'''مهمترین''' علایم آسیب نورون حرکتی فوقانی(UMNL) شامل موارد زیر است:
*وجود [[رفلکس بابنسکی]]
*عموما تون عضلانی افزایش می‌یابد که از آن به [[اسپاستیسیتی]](Spasticity) یا [[هیپرتونی]] یاد می‌شود.
*عدم وجود [[فاسیکولاسیون]](Fasciculation)
*افزایش رفلکس‌های تاندونی عمقی
*کاهش یا ازبین رفتن رفلکس‌های پوستی شکمی
*عدم وجود آتروفی عضلانی(مگر در موارد عدم استفاده از اندام آسیب دیده در مدت زمان طولانی)
*وجود [[کلونوس]](Clonus) (در آسیب‌های شدید)
 
 
==منابع==