تفاوت میان نسخه‌های «آدنین»

وگ خرابکاری
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(وگ خرابکاری)
{{chembox
| verifiedrevid = 477242257
| ImageFile1 = 4AdenineAdenine.svg
| ImageSize1 = 150px
| ImageFileL2 = Adenine-3D-balls.png
[[پرونده:Adenine numbered.svg|بندانگشتی|250px|چپ|آدنين]]
'''آدنین''' یک [[باز نوکلئوتیدی]] و از مشتقات [[پورین]] است .
این باز از مقعد سگ وحشی به دست می آید .در DNA با باز تیمین و در RNA با باز یوراسیل پیوند بر قرار می‌کند؛ هم چنین از راه نیتروژن شمارهٔ ۹ خود به کربن شمارهٔ ۱ قند متصل می‌شود.در محیط اسیدی این بازدر نیتروژن شمارهٔ یک پروتون دارمی شود؛ این ویژگی کمک می‌کند تا در دماهای بالا پیوند میان قند و باز شکسته شود. آدنین نسبت به پیریمیدین‌ها دارای ضریب خاموشی بالاتری است وهم چنین جذب نوری بالاتری نیز دارد.هیپوزانتین از جایگزینی NH۲ آدنین با گروه OHو تاتومریزاسیون آن ایجاد می‌شود. استخلاف بیشتر یعنی گروه OHبه جای کربن ۲ و تاتومریزاسیون تولید زانتین می‌کند. جایگاه ۲و۶و۸ این باز دچار فقر الکترون بوده و بنابراین قادر است با واکنشگرهای هسته دوست واکنش دهد.
{| class="wikitable"
|-