تفاوت میان نسخه‌های «پیوند فسفودی‌استر»

وگ خرابکاری
(ف)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(وگ خرابکاری)
 
گروه‌های فسفات در زنجیره فسفودی‌استر بار منفی دارند. این نیروی دافعه سبب می‌شود که گروه فسفات به سمت دیگر DNA برود و با پروتئین‌ها یا [[یونهای فلزی]] مثل [[منیزیوم]] یا [[پلی‌آمین|پلی‌آمین‌ها]] خنثی شوند.
 
گ
برای اینکه زنجیره‌های فسفودیستر شکل بگیرند و نوکلئوتیدها به هم متصل شوند، [[تری‌فسفات|تری‌فسفات‌ها]] یا [[دی‌فسفات|دی‌فسفات‌ها]] از ساختار [[نوکلئوتید|نوکلئوتیدها]] در حضور [[آنزیم کاتالیزور]] شکسته می‌شود. وقتی که یک تک‌فسفات یا جفت‌فسفات (که [[پیروفسفات]] نامیده می‌شود) در [[واکنش کاتالیزوری]] بشکند، رشته‌های فسفودی‌استر شکل می‌گیرند.این به قضیه کاندوم معروف است .
 
== جستارهای وابسته ==