تفاوت میان نسخه‌های «ادوارد چارلز هاوارد»

(+جعبه اطلاعات، ابرابزار)
{{پانویس|چپ‌چین=بله|۲}}
* {{یادکرد-ویکی|پیوند =https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Edward_Charles_Howard&oldid=917122543|عنوان = Edward Charles Howard |زبان =انگلیسی|بازیابی =۲۹ سپتامبر ۲۰۱۹}}
== منابعی برای مطالعه بیشتر==
 
{{چپچین}}
* {{cite journal | title = The Life and Work of Edward Charles Howard | author = Kurzer, F. | journal = Annals of Science | year = 1999 | volume = 56 | pages = 113–141 | doi = 10.1080/000337999296445 | issue = 2}}
* {{cite journal | title = On a New Fulminating Mercury | author = Howard, Edward | journal = [[Philosophical Transactions of the Royal Society of London]] | year = 1800 | volume = 90 | issue = 1 | pages = 204–238 | doi = 10.1098/rstl.1800.0012 | jstor=107053}}
* {{cite journal | title = Edward Charles Howard and an early British contribution to meteoritics | author = Sears, Derek W. | journal = J. Br. Astron. Assoc. | year = 1976 | volume = 86 | pages = 133–139 | url = http://www.uark.edu/depts/cosmo/publications/pub%20by%20year/1976%20papers/sears%201976.pdf | url-status = dead | archiveurl = https://wayback.archive-it.org/all/20090320010931/http://www.uark.edu/depts/cosmo/publications/pub%20by%20year/1976%20papers/sears%201976.pdf | archivedate = 20 March 2009 | df = dmy-all }}
{{پایان چپچین}}
{{برندگان مدال کاپلی ۱۷۵۱–۱۸۰۰}}
{{داده‌های کتابخانه‌ای}}