تفاوت میان نسخه‌های «نمودار فازی»

جز
شکل شماره ۲ نحوهٔ تصویر کردن نمودار فازی PVT را بر روی صفحهٔ PT نشان می‌دهد.
 
[[پرونده:Msm1-phase- PT & PVT diagrams-fa.png|بندانگشتی|راست|شکل شماره ۲ - نمودار PT]]
 
پیکان موجود در نمودار فضایی شکل ۲، جهت دید ناظر را نشان می‌دهد.<ref>David, Carl. "Verwiebe's "3-D" Ice phase diagram reworked".