تفاوت میان نسخه‌های «پادذره»

بدون خلاصه ویرایش
جز (ضدذره به پادذره منتقل شد)
[[ذرات بنیادی]]، اصولا به دو صورت ذره و '''ضدذرهپادذره''' در جهان وجود دارند. ضدذره‌هاپادذره‌ها جرم و حتی [[اسپین]] برابر با ذره دارند ولی [[بار الکتریکی]] آنها متفاوت است. به عنوان مثال [[پوزیترون]] ضدذرهپادذره [[الکترون]] است که جرمش برابر جرم الکترون ولی بارش مثبت است. ضدذره‌هاپادذره‌ها و ضدماده‌هاپادماده‌ها به ما در فهمیدن اینکه جهان پس از [[مهبانگ]] چگونه شکل گرفت کمک می‌کنند. به این نکته توجه شود، چون ذره و ضدذره پادذره بار مخالفی دارند، حتما نباید ضدذراتپادذرات بدون بار (یا خنثی) خود همان ذرات باشند. مثلا
[[نوترون]] که بدون بار الکتریکی است از سه [[کوارک]] تشکیل شده است ولی ضدنوترون هم متقابلا از سه ضدکوارک ساخته شده است. با این وجود بعضی از ضدذرات بدون بار خود همان ذرات هستند. به عنوان مثال ضدذره [[فوتون]] (یا ضدفوتون) خود همان فوتون است.
 
[[نوترون]] که بدون بار الکتریکی است از سه [[کوارک]] تشکیل شده است ولی ضدنوترونپادنوترون هم متقابلا از سه ضدکوارک ساخته شده است. با این وجود بعضی از ضدذراتپادذرات بدون بار خود همان ذرات هستند. بهبرای عنواننمونه مثال ضدذرهپادذره [[فوتون]] (یا ضدفوتونپادفوتون) خود همان فوتون است.
 
 
{{فیزیک-ناقصخرد}}
== جستارجستارهای وابسته ==
[[پادماده]]
 
{{فیزیک-ناقص}}
== جستار وابسته ==
[[ضد ماده]]
== منبع ==
{{چپ‌چین}}
۱۵۳٬۵۲۳

ویرایش