تفاوت میان نسخه‌های «اثر پورتوین-لوشاتلیه»

نام فرانسوی
(+منبع)
(نام فرانسوی)
[[پرونده:Beispiel einfluss plc-effekt spannung uber dehnung.png|بندانگشتی|یک [[نمودار تنش-کرنش مهندسی]] که در آن اثر پورتوین-لوشاتلیه مشهود است]]
'''اثر پورتوین-لوشاتلیه''' {{انگلیسیفرانسوی|Portevin–Le Chatelier effect}}، '''اثر ساوار-ماسون'''<ref>N.D. Cristescu, ''Dynamic Plasticity'', World Scientific Publishing Co., 2007, p. 5 ISBN 978-981-256-747-5</ref>، شارش دندانه‌وار یا تسلیم تکرارشونده به [[تغییر شکل مومسان]] ناهمگن ([[کرنش]] موضعی) در مواد گفته می‌شود.<ref>Egidio Rizzi, Peter Hähner, ''On the Portevin–Le Chatelier effect: theoretical modeling and numerical results'', International Journal of Plasticity, Vol. 20 (2004), pp. 121-165 {{doi|10.1016/S0749-6419(03)00035-4}}</ref> این اثر با دندانه‌دار شدن [[منحنی تنش-کرنش]] در محدودهٔ [[تغییر شکل پلاستیک]] ظاهر می‌شود. این پدیده در اثر فرآیندهای ریزساختاری موسوم به پیرکرنشی دینامیک؛ شامل ایجاد یا تحرک ناگهانی [[نابجایی]]‌های قفل‌شده<ref>A.H. Cottrell, ''A note on the Portevin-Le Chatelier effect'', The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science, 44:355 (1953), pp. 829-832. {{doi|10.1080/14786440808520347}}</ref> و یا قفل‌شدن نابجایی‌های متحرک در اثر نفوذ اتم‌های محلول در جامد<ref>J. M. Robinson, M. P. Shaw, ''Microstructural and mechanical influences on dynamic strain aging phenomena'', International Materials Reviews, Vol. 39 (1994), pp. 113-122 {{doi|10.1179/imr.1994.39.3.113}}</ref> اتفاق می‌افتد.
 
== تاریخچه ==