باز کردن منو اصلی

تغییرات

نجات ۱ منبع و علامت‌زدن ۰ به‌عنوان مرده.) #IABot (v2.0
* [http://iichs.org/index.asp?img_cat=5&img_type=0 قیام سی تیر ۱۳۳۱]
* [http://www.iran-emrooz.net/index.php?/politic/more/13591/ حماسه قیام ملی سی تیر]
* [https://web.archive.org/web/20080417043842/http://www.ravandno.net/articles_detail.php?aid=226 متن کامل اسناد «سیا» در مورد کودتای ۲۸ مرداد]
* [http://www.akhgar.org/Library/Books/28Mordad/Abrahamian.html ملی شدن نفت در ایران و کودتای ۲۸ مرداد - پروفسور یرواند آبراهامیان]
* [http://www.iran-chabar.de/article.jsp?essayId=8787 کارنامهٔ مصدق در تاریخ]
۲۲۲٬۴۰۹

ویرایش