تفاوت میان نسخه‌های «نمادهای الکترونیک»

Image:Neon lamp schematics.svg|[[لامپ نئون]]
Image:Light bulb 3.svg|[[لامپ]]
</gallery>
 
===آنتن===
<gallery>
Image:IEC Antenna.svg|[[آنتن]]-[[کمیسیون الکتروتکنیکی بین‌المللی|آی‌ئی‌سی]]
File:IEC style dipole.svg|[[آنتن دوقطبی]]-[[کمیسیون الکتروتکنیکی بین‌المللی|آی‌ئی‌سی]]
Image:IEC loop antenna.svg|[[آنتن حلقه‌ای]]-[[کمیسیون الکتروتکنیکی بین‌المللی|آی‌ئی‌سی]]
Image:IEEE loop antenna.svg|[[آنتن حلقه‌ای]] (IEEE Std 315)
</gallery>