تفاوت میان نسخه‌های «نمادهای الکترونیک»

Image:fuse-basic-symbols.svg|[[فیوز]]: [[کمیسیون الکتروتکنیکی بین‌المللی|آی‌ئی‌سی]] (بالا) و مدل آمریکایی (دو پایین)
Image:Phone jack symbols.png|[[جک صدا]] (مونو - استریو)
Thermistor.svg|[[ترمیستور]]
</gallery>