تفاوت میان نسخه‌های «نمادهای الکترونیک»

Image:Resistor, Rheostat (variable resistor), and Potentiometer symbols.svg|[[مقاومت مدل آمریکایی]] (a){{سخ}}[[رئوستات]] (b){{سخ}} [[پتانسیومتر]] (c)
Image:Resistor_symbol_IEC.svg|مقاومت مدل [[کمیسیون الکتروتکنیکی بین‌المللی|آی‌ئی‌سی]]
Thermistor.svg|[[ترمیستور]]
</gallery>