تفاوت میان نسخه‌های «اثر هال-پچ»

+صفحه منبع
جز
(+صفحه منبع)
که در آن <math>\sigma_y</math>، تنش تسلیم <math>\sigma_0</math> تنش تسلیم ماده [[چندبلور]]ی با اندازه دانهٔ بی‌نهایت ([[تک‌بلور]] فرضی با [[جهت بلوری|جهت]] تصادفی)، k پارامتر قفل‌شدن یا پارامتر پچ (ثابت ماده) و D قطر متوسط دانه‌ها است.<ref>Keith Bowman, ''Mechanical Behavior Of Materials'', John Wiley & Sons, 2004, p. 169 ISBN 0-471-24198-9</ref>
 
این پدیده به انباشت نابجایی در مرزدانه‌ها یا چگالی بالاتر نابجایی‌ها در مواد دانه‌ریز نسبت داده‌شده‌است.<ref>J. C. M. Li, Y. T. Chou, ''The role of dislocations in the flow stress grain size relationships'', Metallurgical and Materials Transactions B , Vol. 1 (1970), pp. 1145-1159 {{doi|10.1007/BF02900225}}</ref>
 
برای مواد دارای دانه‌های بسیار کوچک (در مقیاس نانومتر) با توجه به فعال شدن سایر مکانیزم‌های تغییرشکل ازجمله [[لغزش مرزدانه‌ای]] و [[خزش (مواد)|خزش نفوذی]]، تنش تسلیم کمتر از مقدار پیش‌بینی‌شده توسط رابطهٔ هال-پچ است.<ref>A. H. Chokshi, A. Rosen, J. Karch, H. Gleiter, ''On the validity of the hall-petch relationship in nanocrystalline materials'', Scripta Metallurgica, Vol. 23 (1989), pp. 1679-1683 {{doi|10.1016/0036-9748(89)90342-6}}</ref>