باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
{{اشتباه نشود|توهم‌زاها}}
{{بهبود منبع}}'''روان‌گردان''' به دسته‌ای از [[ترکیبات شیمیایی]] گفته می‌شود که موجب تأثیر بر [[مغز]] و [[سلسله اعصاب]] می‌شوند، و از این رو به این علت که که [[آگاهی]] و [[روان]] فرد را تغییر می‌دهند، در دسته [[داروی فعال‌کننده روان|سایکواکتیوها]] جای می‌گیرند.
{{بهبود منبع}}
{{بخش نیازمند گسترش}}
 
[[ماری‌جوآنا|ماریجوانا]]
'''روان‌گردان''' به دسته‌ای از [[ترکیبات شیمیایی]] گفته می‌شود که موجب تأثیر بر [[مغز]] و [[سلسله اعصاب]] می‌شوند، و از این رو به این علت که که [[آگاهی]] و [[روان]] فرد را تغییر می‌دهند، در دسته [[داروی فعال‌کننده روان|سایکواکتیوها]] جای می‌گیرند.
این ترکیبات با [[آگونیست|اثر آگونیستی]] روی [[سروتونین|گیرنده‌های سروتونین]] تاثیر خود را نمایان می‌کنند.
روان‌گردان‌ها دسته‌ای از [[توهم‌زاها]] هستند که به صورت تخصصی '''توهم‌زاهای سروتونرژیکی''' نیز نامیده می‌شوند.