باز کردن منو اصلی

تغییرات

<small>*شهری، جعفر، قلم سرنوشت، تهران: انتشارات معین، ۱۳۷۸، شابک: ۶-۷۱-۵۶۴۳-۹۶۴. یادداشت ناشر.
{{پانویس}}‎</small>
{{ترتیب‌پیش‌فرض:شهری، جعفر}}
 
[[رده:نویسندگان اهلاهالی تهران]]
[[رده:نویسندگان اهل ایران]]
[[رده:تاریخ‌نگاران اهل ایران]]
[[رده:زادگان ۱۲۹۳]]
[[رده:درگذشتگان ۱۳۷۸]]