خیرالنساء بیگم: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایشگر دیداری ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
{{Infobox royalty|name=خیرالنساء بیگم|image=|caption=|succession=[[نایب السلطنه]]|
reign-type=حکمرانی|
reign= ۱۱ فوریه ۱۵۷۷ -۲۷ ژوئیه ۱۵۷۹|predecessor=[[سلطانم بیگم]]ندارد|successor=[[دلارامحمزه خانممیرزا]]|birth_date=۱۵۴۸ میلادی|birth_place=[[بهشهر]] [[طبرستان]]|death_date=۲۷ ژوئیه ۱۵۷۹ (۳۰ سال)|death_place=[[قزوین]]، [[امپراتوری صفوی]]|burial_place=[[حرم حضرت معصومه]]، [[قم]]|consort=yes|spouse=[[شاه محمد خدابنده]]|issue=[[حمزه میرزا]]{{سخ}}[[شاه عباس یکم]]{{سخ}}تهماسب میرزا{{سخ}}ابوطالب میرزا{{سخ}}شاه بیگم|religion=[[اسلام]]، [[شیعه]]|ful name=|full name='''مهدعلیا شهبانو خیرالنساء بیگم'''|father=[[میرعبدالله خان ثانی]]|mother=فخرالنساء بیگم|house=[[مرعشیان]] (هنگام تولد){{سخ}}[[صفویان]]<nowiki> (هنگام ازدواج]]</nowiki>|succession1=شهبانوی[[ملکه ایرانهمسر]]|reign-type1=حکمرانی|reign1= ۱۱ فوریه ۱۵۷۷ –۲۷ ژوئیه ۱۵۷۹|predecessor1=[[پیکر سلطانپری‌پیکر بیگم]]|successor1=[[یاکهانفخرجهان بیگم]]}}''' خیرالنساء بیگم''' یا مهدعلیا'''،مهدعلیا،''' [[ملکه(تولد همسر]] [[شاه محمد خدابنده|شاه محمد صفوی]]، چهارمین پادشاه صفوی و مادر [[شاه عباس اول|شاه عباس یکم]] بود. وی در سالحدود ۱۵۴۸ در [[بهشهر]] [[طبرستان]] به‌دنیا آمد،درگذشته پدر۲۷ اوژوئیه ۱۵۷۹) [[میرعبداللهملکه خان ثانیهمسر]] و مادرش فخرالنسا بیگم بود. خیرالنساء بیگم در سال ۱۵۶۲ با [[شاه محمد خدابنده|سلطان محمد میرزا]]، پسرو ارشدهمچنین مادر [[شاه تهماسبعباس یکماول|شاه طهماسبعباس یکم]] ازدواجبود. کرد،او دلیلبه اینمدت ازدواجدو بیشترسال برای ارتباط بیشتر میان [[مرعشیان|مرعشیان طبرستان]] با [[خاندان صفوی]] بود وشخصا امپراتوری صفوی از سال ۱۵۷۷ تا سال ۱۵۷۹ توسط اورا اداره می‌شدمی‌کرد.<ref>مازندران و استرآباد، مؤلف:[[رابینو]]، صفحهٔ ۹۳</ref>.
 
== آغاز زندگی ==
خیرالنساء بیگم در سال ۱۵۴۸ در [[بهشهر]] [[طبرستان]] به‌دنیا آمد، پدر او [[میرعبدالله خان ثانی]] و مادرش فخرالنسا بیگم بود. وی در سال ۱۵۶۲ با [[شاه محمد خدابنده|سلطان محمد میرزا]]، پسر ارشد [[شاه تهماسب یکم]] ازدواج کرد، دلیل این ازدواج سیاسی و برای ارتباط بیشتر میان [[مرعشیان|مرعشیان طبرستان]] با [[خاندان صفوی]] بود.<ref>مازندران و استرآباد، مؤلف:[[رابینو]]، صفحهٔ ۹۳</ref>
 
== نفوذ سیاسی ملکه ==