تفاوت میان نسخه‌های «اردشیر یکم (هخامنشی)»

اصلاح‌مطلب کوه شهریاران بجای نقش رستم
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
(اصلاح‌مطلب کوه شهریاران بجای نقش رستم)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
|تاریخ درگذشت = ۴۲۴ پیش از میلاد.
|محل درگذشت =[[ایران]]
|آرامگاه = [[کوه رحمتشهریاران]]، ''[[نقش رستمشهریاران]]''
|دین = [[مزدیسنا]]
|پس از = [[خشایارشای یکم]]
کاربر ناشناس