تفاوت میان نسخه‌های «بلک متال»

۱٬۶۳۵ بایت حذف‌شده ،  ۱۰ ماه پیش
خنثی‌سازی 1 ویرایش 89.196.244.167--این مطلب نامعتبر-فاقد منبع مرتبط و کافی-غیردانشنامه‌ای است،قبلاً هم حذف شده بود
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(خنثی‌سازی 1 ویرایش 89.196.244.167--این مطلب نامعتبر-فاقد منبع مرتبط و کافی-غیردانشنامه‌ای است،قبلاً هم حذف شده بود)
برچسب: خنثی‌سازی
 
بلک متال همواره در تضاد با جریان‌های روتین فرهنگی بوده‌است. به‌خصوص دو خصیصهٔ [[انسان‌گریزی]] و [[مسیح ستیزی]] که در میان بیشتر هنرمندان این سبک به چشم می‌خورد. برخی از هنرمندان بلک متال در به آتش کشیدن کلیساها، حمل آلات قتاله سرد و عجیب و غریب، قتل و برخی «جریان‌های ملی/اجتماعی‌گرایانهٔ افراطی» نقش داشته‌اند یا محکوم شده‌اند، به عنوان نمونه [[وارگ ویکرنس]]. غالب هنرمندان این سبک با پوشیدن لباس‌های سیاه رنگ، استفاده از نقوش و سمبل‌های مربوط به مرگ و گریم‌های ترسناک، چهره‌ای شیطانی و تهدیدآمیز از خود ارائه می‌کنند.
 
== بلک متال در ایران ==
ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺳﺎﻝﻫﺎﯼ ۲۰۰۰ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺧﺎﻭﺭﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﻏﻠﺐ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺕ ﻧﯿﻬﯿﻠﯿﺴﺘﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺩﭘﺮﺳﯿﻮ، اﻣﺒﯿﻨﺖ ﻭ ﻣﯿﻨﯿﻤﺎﻝ . ﺍﺯ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﯼ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﺒﮏ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﺭﺱ، ﺍﻭﯾﻨﺎﺭ، ﺍﺑﺎﺗﻮﺭ ، ﺍﮐﻮﻩ ﺍﻓﺮﯾﺘﺰ، ﺳﻮﺭﮒ ﺍﯾﻨﮑﻠﻠﺲ ، ﻧﮋﻧﺪ، ﺑﺸﻨﯿﺘﺎﺭ ﻭ ﻏﯿﺮﻩ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯﺍﻥﻫﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﯾﺎ ﺩﯾﺴﺒﻨﺪ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ . ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻫﻮﯼ ﻣﺘﺎل ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺑﻠﮏ ﻣﺘﺎﻝ، ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﺳﺖ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺮﮊﻩﻫﺎﯼ ﺗﮏ ﻧﻔﺮﻩ ﺩﺭ ﺑﻠﮏ ﻣﺘﺎﻝ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪﻃﻮﺭﯼﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺁﻥﻫﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﺮﮎ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪ .< ref>https://metal-archives.com/lists/IR</ref>
 
== ریشه‌ها ==