تفاوت میان نسخه‌های «توان (فیزیک)»

جز (جایگزین نحوه ریاضی ضعیف با توجه به mw:Extensions:Math/Roadmap)
برچسب‌ها: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر خرابکاری محتمل
== توان مکانیکی ==
توان در سامانه‌های مکانیکی، آمیزشی از نیروها و حرکت است. به‌طور خاص، توان حاصل‌ضرب نیروی وارد بر جسم در سرعت آن یا حاصل‌ضرب گشتاور اعمال شده بر یک محور و سرعت زاویه‌ای آن است.
توان مکانیکی نیز به صورت مشتق زمان کار تعریف می‌شود. در [[مکانیک]]، [[کار مکانیکی]] انجام داده شده توسط یک نیروی '''F''' بر روی جسمی که خم '''С''' را طی می‌کند را می‌توان با [[انتگرال خطی]] زیر پیدا کرد:
 
<math>W_C = \int_{C} \mathbf{F} \cdot \mathrm{d}\mathbf{x} = \int_{C}\mathbf{F}\cdot \mathbf{v}\mathrm{dt}</math>
۳۳۸

ویرایش