تفاوت میان نسخه‌های «فتق دیسک بین‌مهره‌ای»

 
== نامگذاری ==
[https://kamargardan.com/%D8%AF%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C/110/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82%DB%8C فتق دیسک بین مهره‌ای] در بین عموم مردم و حتی پزشکان بنام‌های متفاوتی خوانده می‌شود به‌طور عمده بنام دیسک و فتق دیسک ویا به‌طور اشتباه [[عصب سیاتیک|سیاتیک]] گفته می‌شود ولی اصطلاحات دیگری که آسیب وارده را بیان می‌کنند و در گفتگوی پزشکی مرسومند عبارتند از برجستگی دیسک {{نشان|۴}} سُرخوردگی دیسک{{نشان|۵}} جابجائی {{نشان|۶}} و فتق دیسک{{نشان|۷}} البته آنچه که علائم دیسک واقعی را دارد همان حالت فتق کامل است.<ref>{{cite web|author=December 19, 2011 |url=http://www.emedicinehealth.com/slipped_disk/article_em.htm |title=Slipped discs: "they do not actually 'slip'..." |publisher=Emedicinehealth.com |date= |accessdate=2011-12-19}}</ref>
 
== علت (فیزیوپاتولوژی) ==