باشگاه فوتبال شامروک روورز: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
[[رده:باشگاه‌های فوتبال بنیان‌گذاری‌شده در ۱۸۹۹ (میلادی)]]
[[رده:باشگاه‌های فوتبال بنیان‌گذاری‌شده در ۱۹۰۱ (میلادی)]]
[[رده:بنیان‌گذاری‌های ۱۸۹۹ (میلادی) در جزیره ایرلند]]
[[رده:بنیان‌گذاری‌های ۱۹۰۱ (میلادی) در ایرلند]]
[[رده:باشگاه‌های فوتبال ایرلند]]