تفاوت میان نسخه‌های «پیوتر کاپیتسا»

جز
جز (ربات ردهٔ همسنگ (۳۰.۱) +مرتب+تمیز (۱۴.۹ core): + رده:افراد روس لهستانی‌تبار)
[[رده:استادان مؤسسه فیزیک و فناوری مسکو]]
[[رده:اعضای انجمن سلطنتی]]
[[رده:اعضای تمام‌وقت آکادمی علوم اتحاد جماهیر شوروی]]
[[رده:اعضای فرهنگستان ملی دانش آمریکا]]
[[رده:افراد روس لهستانی‌تبار]]