تفاوت میان نسخه‌های «آرنولد زومرفلد»

جز
[[رده:اعضای افتخاری آکادمی علوم اتحاد شوروی]]
[[رده:اعضای انجمن سلطنتی]]
[[رده:اعضای خارجی آکادمی علوم اتحاد جماهیر شوروی]]
[[رده:اعضای خارجی انجمن سلطنتی]]
[[رده:اعضای فرهنگستان ملی دانش آمریکا]]