تفاوت میان نسخه‌های «باشگاه فوتبال لانس»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
|دست راست۱ = ffff00
|شلوارک۱ = f0000d
|جوراب۱ = ffff00F00000
|الگوی دست چپ۲ = _rclens1920a
|الگوی بدن۲ =_rclens1920a
|الگوی دست راست۲ = _rclens1920a
|الگوی شلوارک۲ = _rclens1920a
|الگوی جوراب۱ = _rclens1920h
|دست چپ۲ = FD3F92
|بدن۲ = 303030
کاربر ناشناس