تفاوت میان نسخه‌های «استان لرستان»

(←‏آموزش عالی: اضافه کردن نام رومشکان به لیست دانشگاه ها)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
{{Image label|x=-280|y=-95.0|scale=-1|text=[[شهرستان ازنا|ازنا]]}}
{{Image label|x=-170|y=-105.0|scale=-1|text=[[شهرستان خرم‌آباد|خرم‌آباد]]}}
{{Image label|x=-40.0|y=-105.0|scale=-1|text=[[شهرستان کوهدشت|کوهدشت وکوهدشت و رومشکان]]}}
{{Image label|x=-130.0|y=-60.0|scale=-1|text=[[شهرستان سلسله|سلسله]]}}
{{Image label|x=-120.0|y=-150.0|scale=-1|text=[[شهرستان پلدختر|پلدختر]]}}
۸

ویرایش