تفاوت میان نسخه‌های «استان لرستان»

به نسخهٔ 27384019 ویرایش Reza1373Reza1373 برگردانده شد. (توینکل)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(به نسخهٔ 27384019 ویرایش Reza1373Reza1373 برگردانده شد. (توینکل))
برچسب: خنثی‌سازی
{{Image label|x=-280|y=-95.0|scale=-1|text=[[شهرستان ازنا|ازنا]]}}
{{Image label|x=-170|y=-105.0|scale=-1|text=[[شهرستان خرم‌آباد|خرم‌آباد]]}}
{{Image label|x=-40.0|y=-105.0|scale=-1|text=[[شهرستان کوهدشت و رومشکان|کوهدشت]]}}
{{Image label|x=-130.0|y=-60.0|scale=-1|text=[[شهرستان سلسله|سلسله]]}}
{{Image label|x=-120.0|y=-150.0|scale=-1|text=[[شهرستان پلدختر|پلدختر]]}}