تفاوت میان نسخه‌های «نمادهای الکترونیک»

== نماد عنصرهای الکترونیک پرکابرد ==
[[پرونده:Circuit elements.svg|بندانگشتی|عنصرهای یک مدار (مجتمع)]]
این فهرست یک فهرست کامل نیست و تنها قطعات پرکاربرد الکترونیک را نشان میدهد:<ref>[http://www.talkingelectronics.com/CctSymbols/Circuit_Symbols.html Circuit Symbols for all Electronic Components.] Talking Electronics, 2013. Retrieved 01 Apr 2015.</ref><ref>[http://www.rapidtables.com/electric/electrical_symbols.htm Electrical Symbols & Electronic Symbols.] RapidTables, 2012. Retrieved 17 April 2016.</ref>
 
=== مقاومت‌ها ===