تفاوت میان نسخه‌های «باشگاه فوتبال لفسکی صوفیه»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
| pattern_ra1 = _levski_19_20_h
| pattern_sh1 = _levski_19_20_h
| patternso1 = _levski_19_20_h
| leftarm1 = 2049B7 |body1= 2049B7 |rightarm1= 2049B7 |shorts1= 2049B70040E8 |socks1= 2049B70040E8
| pattern_la2 =
| pattern_b2 = _levski1314a|pattern_ra2=
کاربر ناشناس