تفاوت میان نسخه‌های «کروموزوم»

(آمار کروموزوم های انسان همگی غلط بود . تصحیح شد .)
 
== کروموزوم همتا ==
کروموزوم‌های همتا (یا همولوگ) جفت کروموزوم‌هایی هستند که با ژن‌هایی با ویژگی‌های مشابه در [[جایگاه کروموزومی]] هم‌نظیر و از نظر طول، موقعیت [[سانترومر]] (میان پار) و الگوی رنگ‌آمیزی مشابه هستند. یک جفت کروموزوم همتا یک [[کروماتیدکروموزوم]] از ارگانیسم مادر و یک کروماتیدکروموزوم از ارگانیسم پدر به ارث می‌برد.<ref name="Campbell">{{cite book |author=Reece, Jane; Campbell, Neil |title=Biology |publisher=Benjamin Cummings |location=San Francisco |year=2002 |isbn=0-8053-6624-5}}</ref>
 
== جستارهای وابسته ==
کاربر ناشناس