تفاوت میان نسخه‌های «زاهدان»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه حذف حجم زیادی از مطالب منبع‌دار
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
=== مردم ===
مردم زاهدان فارس ها ورا بلوچها تشکیل میدهند و بهکولیها فارسیمهاجر وکه برای تغییر بافت نژادی مهاجرت کرده اند بلوچها به زبان بلوچی سخن می‌گویند. همچنین زنان و مردان بلوچ پوشش مخصوص به‌خود که به لباس بلوچی مرسوم است، را برتن می‌کنند.
 
== آداب و رسوم ==
۶۴

ویرایش