تفاوت میان نسخه‌های «باشگاه فوتبال ساوتند یونایتد»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه افزودن نویسهٔ تکراری
| الگوی شلوارک۱ =
| الگوی جوراب۱ =
| دست چپ۱ = 003067000055
| بدن۱ = white000055
| دست راست۱ = 003067000055
| شلوارک۱ = 003067000055
| جوراب۱ = 003067FFFFFF
| الگوی دست چپ۲ = _thickblackhoop
| الگوی بدن۲ = _blackstripeonright
کاربر ناشناس