تفاوت میان نسخه‌های «سادات طباطبایی»

جز
جز
 
==پراکندگی سادات طباطبایی ==
بنی اتج در آملآمل،
بنی عساف در اصفهاناصفهان،
بنی مستلحقان در مصرمصر،
بنی مستجد در مصرمصر،
بنی کرکی در مصرمصر،
بنی المحل در خوزستان، بغداد ، حلب و ارجانارجان،
آل حکیم در عراق و
طباطبایی‌های زواره (که بعدها به آذربایجان و تبریز، بروجرد، یزد، صبرستان، دیلم مهاجرت کردند)
 
۴۴۹

ویرایش