تفاوت میان نسخه‌های «کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
{{Infobox treaty
| name = کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملفراملی
| long_name =
| image = UN Convention against Transnational Organized Crime.svg
کاربر ناشناس