تفاوت میان نسخه‌های «مرکز آموزشی ۰۵ کرمان»

عوض شدن فرمانده
(عوض شدن فرمانده)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
<!-- فرماندهان-->
 
|فرمانده ۱=شکراللهمنصور خسرویرحمانی
|برچسب فرمانده ۱=سرهنگ
|فرمانده ۲=
کاربر ناشناس