تفاوت میان نسخه‌های «بحث:فعالیت‌های سیاسی سید روح‌الله خمینی»

اطلاع‌رسانی منابع تغییریافتهٔ نیازمند بازبینی) #IABot (v2.0
(اطلاع‌رسانی منابع تغییریافتهٔ نیازمند بازبینی) #IABot (v2.0)
(اطلاع‌رسانی منابع تغییریافتهٔ نیازمند بازبینی) #IABot (v2.0)
 
با احترام.—[[:en:User:InternetArchiveBot|'''<span style="color:darkgrey;font-family:monospace">InternetArchiveBot</span>''']] <span style="color:green;font-family:Rockwell">([[:en:User talk:InternetArchiveBot|گزارش اشکال]])</span> ‏۲۱ سپتامبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۸:۱۵ (UTC)
 
== پیوندهای خارجی اصلاح شدند (اکتبر ۲۰۱۹) ==
 
سلام همکاران ویرایشگر.
 
من به‌تازگی ۱۲ پیوند خارجی موجود در [[دوران مبارزات سیاسی سید روح‌الله خمینی]] را اصلاح کردم. لطفاً [https://fa.wikipedia.org/w/index.php?diff=prev&oldid=27415245 ویرایشم] را بازبینی کنید. اگر پرسشی دارید یا می‌خواهید ربات پیوندها یا چند صفحه را نادیده بگیرد، لطفاً [[:m:InternetArchiveBot/FAQ|این راهنمای ساده]] را برای دریافت اطلاعات بیشتر ببینید. من تغییرات زیر را انجام دادم:
*بایگانی https://web.archive.org/web/20110803194813/http://www.imam-khomeini.com/ShowItem.aspx?id=11463&cat=0&lang=Fa به http://www.imam-khomeini.com/ShowItem.aspx?id=11463&cat=0&lang=fa افزوده شد.
*بایگانی https://web.archive.org/web/20110803194813/http://www.imam-khomeini.com/ShowItem.aspx?id=11463&cat=0&lang=Fa به http://www.imam-khomeini.com/ShowItem.aspx?id=11463&cat=0&lang=fa افزوده شد.
*برچسب {{tlx|پیوند مرده}} به http://revolution.ir/portal/tabid/83/articleType/ArticleView/articleId/1/language/fa-IR/---.aspx اضافه شد.
*بایگانی https://web.archive.org/web/20140405044132/http://dlib.ut.ac.ir/fa/events/2/EventsList/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7.html?Page=&Lang=fa&EventsId=225&Action=EventsDetail به http://dlib.ut.ac.ir/fa/events/2/EventsList/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7.html?Page=&Lang=fa&EventsId=225&Action=EventsDetail افزوده شد.
*بایگانی https://web.archive.org/web/20110805172529/http://www2.irna.ir/occasion/15khordad86/index.htm به http://www2.irna.ir/occasion/15khordad86/index.htm افزوده شد.
*بایگانی https://web.archive.org/web/20110803194813/http://www.imam-khomeini.com/ShowItem.aspx?id=11463&cat=0&lang=Fa به http://www.imam-khomeini.com/ShowItem.aspx?id=11463&cat=0&lang=fa افزوده شد.
*بایگانی https://web.archive.org/web/20120718062059/http://www.jamaran.ir/fa/4938/%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D9%88_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87(1356_%D9%80_1350)_ به http://www.jamaran.ir/fa/4938/%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D9%88_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%281356_%D9%80_1350%29_ افزوده شد.
*بایگانی https://web.archive.org/web/20120718014900/http://www.jamaran.ir/fa/4936/%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87_%D8%A8%D9%87_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82_ به http://www.jamaran.ir/fa/4936/%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87_%D8%A8%D9%87_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82_ افزوده شد.
*بایگانی https://web.archive.org/web/20120718062059/http://www.jamaran.ir/fa/4938/%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D9%88_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87(1356_%D9%80_1350)_ به http://www.jamaran.ir/fa/4938/%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D9%88_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%281356_%D9%80_1350%29_ افزوده شد.
*بایگانی https://web.archive.org/web/20110918073750/http://iranculture.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=67:biography-of-imam-khomeini&catid=54:category&Itemid=54 به http://iranculture.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=67:biography-of-imam-khomeini&catid=54:category&Itemid=54 افزوده شد.
*بایگانی https://web.archive.org/web/20120717174351/http://www.jamaran.ir/fa/4939/%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%A8%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3_ به http://www.jamaran.ir/fa/4939/%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%A8%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3_ افزوده شد.
*بایگانی https://web.archive.org/web/20111005205848/http://imam-khomeini.info/BiographyDetail-862.aspx به http://imam-khomeini.info/BiographyDetail-862.aspx افزوده شد.
*بایگانی https://web.archive.org/web/20120203064314/http://jamaran.ir/fa/4940/%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D9%87__%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%B3_%D8%A7%D8%B2_14_%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%AF_ به http://www.jamaran.ir/fa/4940/%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D9%87__%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%B3_%D8%A7%D8%B2_14_%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%AF_ افزوده شد.
*برچسب {{tlx|پیوند مرده}} به http://imam-khomeini.info/BiographyDetail-863.aspx اضافه شد.
*برچسب {{tlx|پیوند مرده}} به http://www.jamaran.ir/fa/4941/%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/%D8%B3%D8%B1%D9%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D9%88_%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C__%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%28%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%87___22_%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86%29_ اضافه شد.
 
لطفاً برای اصلاح خطاهای ربات به راهنما مراجعه کنید.
 
با احترام.—[[:en:User:InternetArchiveBot|'''<span style="color:darkgrey;font-family:monospace">InternetArchiveBot</span>''']] <span style="color:green;font-family:Rockwell">([[:en:User talk:InternetArchiveBot|گزارش اشکال]])</span> ‏۱۹ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۱:۲۸ (UTC)
۳۲۱٬۳۹۶

ویرایش