تفاوت میان نسخه‌های «لنفادنوپاتی»

دبلدبهنتدبفنن
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(دبلدبهنتدبفنن)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
این نوع بیماری
{{بهبود منبع}}
 
{{SignSymptom infobox |
Name = لنفادنوپاتی |
ICD10 = {{ICD10|I|88||i|80}}, {{ICD10|L|04||l|00}}, {{ICD10|R|59|1|r|50}} |
ICD9 = {{ICD9|289.1}}-{{ICD9|289.3}}, {{ICD9|683}}, {{ICD9|785.6}} |
ICDO = |
Image = Lymphadanopathy.JPG|
Caption = Cervical lymphadenopathy in someone with [[mononucleosis]]|
OMIM = |
MedlinePlus = 001301 |
eMedicineSubj = ped |
eMedicineTopic = 1333 |
DiseasesDB = 22225 |
MeshID = D008206 |
}}
'''لنفادنوپاتی'''{{انگلیسی|Lymphadenopathy}}، عبارتی‌است که به بیماری‌های [[غده|غدد]] [[لنفاوی]] اشاره دارد.
== نشانه‌ها ==
لنفادنوپاتی یا تورم غدد لنفاوی یکی از شایع‌ترین علایم برخی بیماری‌های است. در این بیماری یک غده واحد یا تعدادی از غدد یا همه غدد ممکن است تحت تأثیر قرار گیرند.غدد لنفی عموماً در پاسخ به عفونت [[باکتری|باکتریایی]] یا [[ویروس|ویروسی]] متورم می‌شوند. در صورتی که غدد ناحیه [[گردن]]، زیر بغل یا [[کشاله ران]] متورم شوند فرد با احتمال بیشتری متوجه این تورم می‌شود چرا که این غدد ه سطح پوست نزدیک می‌باشند.
کاربر ناشناس