تفاوت میان نسخه‌های «نبرد قادسیه»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
== منابع ==
* {{یادکرد کتاب |نام خانوادگی= آشتیانی|نام= عباس اقبال| پیوند نویسنده= اقبال آشتیانی|کتاب=تاریخ مفصّل ایران از صدر اسلام تا انقراض قاجاریه | ناشر=خیام |سال= ۱۳۷۹|مکان=تهران |شابک=}}
[[نهج البلاغه]]،[[خطبه ۱۴۶]]
* {{یادکرد کتاب |نام خانوادگی= اشپولر|نام= برتولد|پیوند نویسنده=برتولد اشپولر|کتاب= تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی| ناشر= انتشارات علمی و فرهنگی|سال= ۱۳۷۳|مکان= تهران|شابک=}}
* {{یادکرد کتاب |نام خانوادگی= تقی‌زاده|نام= سید حسن|کتاب=از پرویز تا چنگیز | ناشر= انتشارات فروغی|سال=۱۳۴۹ |مکان=تهران |شابک=}}
* {{یادکرد کتاب |نام خانوادگی= پطروشفسکی|نام=ایلیا پاولوویچ |کتاب=تاریخ ایران از زمان باستان تا امروز | ناشر= انتشارات پویش |سال= ۱۳۵۹|مکان= تهران|شابک=}}
۹۴

ویرایش