تفاوت میان نسخه‌های «رایانه کوچک»

بدون خلاصه ویرایش
جز
مینی'''رایانهٔ کامپیوتر کهکوچک''' دریا اینجا'''مینی‌کامپیوتر''' منظور{{به همان مینی پی سی ها هستندانگلیسی|Microcomputer}} یک نمونه از کامپیوترهاازرایانه‌ها می باشندباشد که بیشتر امکانات و توانایی های کامپیوترهای معمولی را داراست اما از لحاظ اندازه فیزیکی دارایی اندازه ای کوچک تر و به لحاظ مزایا دربردارنده 17 مزیت ممتاز نسبت به کامپیوتر های سنتی هستند. رایانه‌های کوچک واحدهای [[پردازش]] هستند که کاربردهای مختلفی دارند. نام معاصر این دسته از رایانه ها، کامپیوترهای میانه midRange است.<ref>Donald P. kenney, mini computer low cost
'''رایانهٔ کوچک''' یا '''مینی‌کامپیوتر''' یکی از اصطلاحات کم‌استفاده در مورد گونه‌ای از ابزار رایانه‌ای است.
مینی کامپیوتر که در اینجا منظور همان مینی پی سی ها هستند یک نمونه از کامپیوترها می باشند که بیشتر امکانات و توانایی های کامپیوترهای معمولی را داراست اما از لحاظ اندازه فیزیکی دارایی اندازه ای کوچک تر و به لحاظ مزایا دربردارنده 17 مزیت ممتاز نسبت به کامپیوتر های سنتی هستند.
رایانه‌های کوچک واحدهای [[پردازش]] هستند که کاربردهای مختلفی دارند. نام معاصر این دسته از رایانه ها، کامپیوترهای میانهmidRange است.<ref>Donald P. kenney, mini computer low cost
computer power of management</ref>