نرم‌افزار کاربردی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
برنامه های نرم افزاری همچنین با توجه به زبان برنامه نویسی که در آن کد منبع نوشته یا اجرا شده است ، و با توجه به هدف و خروجی آنها طبقه بندی می شوند.
 
 
 
۱۲۴

ویرایش