تفاوت میان نسخه‌های «دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران»

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۹ ماه پیش
(←‏امکانات آموزشی و پژوهشی: افزودن مطلب با اگاهی از ان)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
* کتابخانه
*قرائت خانه ی مجهز
* ۱ سایت کامپیوتر(در لابی ساختمان قدیمجدید)
* فصلنامه
* مرکز مطالعات عالی بین‌المللی
۳

ویرایش