باز کردن منو اصلی

تغییرات

== افتخارات ==
=== باشگاهی ===
* [[بوندسلیگا]]: ۲۰۱۲–۲۰۱۳، ۲۰۱۳–۲۰۱۴، ۲۰۱۵–۲۰۱۶
* [[جام حذفی فوتبال آلمان]]: ۲۰۱۶–۲۰۱۷
* [[سوپر جام فوتبال آلمان]]: ۲۰۱۲،۲۰۱۴، ۲۰۱۹۲۰۱۵، ۲۰۱۸
 
=== فردی ===
کاربر گمنام