شاه تهماسب دوم: تفاوت میان نسخه‌ها

برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
== پادشاهی و برکناری ==
دو هفته پس از تصرف اصفهان شاه تهماسب دوم وارد پایتخت نیاکان خود شد. به نام او سکه زدند و خطبه خواندند و نادر هم تاج شاهی را با دست خود بر سر وی نهاد.
در سال ۱۷۲۹ میلادی نادر قلی خان با استفاده از نارضایتی عمیق مردم که بر اثر جنگ ناکام شاه تهماسب با عثمانی و قرارداد نامساعد صلح برانگیخته شده بودبود، شاه تهماسب را از سلطنت انداختبرکنار و به سبزوار تبعید کرد. او [[شاه عباس سوم]] را شاه خواند و خود نایب السلطنه شد.<ref name="همان" />
 
در سال ۱۷۴۰ که نادر به هند لشکر کشید، پسر خود رضاقلی میرزا را به جای خود گمارد، در آن هنگام شایعشایعه شد که نادر در هند به قتل رسیده‌است پسبنابراین رضاقلی میرزا از بیم ادعای پادشاهی طهماسبتهماسب دومدوم، وی و فرزندان خردسالش عباس سوم و سلیمان میرزا را به قتل رساند.
 
== جستارهای وابسته ==
۷۹

ویرایش