شاه تهماسب دوم: تفاوت میان نسخه‌ها

به نسخهٔ 26829717 ویرایش Reza babaeian برگردانده شد: تهماسب ؟؟ املاء غلط . (توینکل)
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
(به نسخهٔ 26829717 ویرایش Reza babaeian برگردانده شد: تهماسب ؟؟ املاء غلط . (توینکل))
برچسب: خنثی‌سازی
== پادشاهی و برکناری ==
دو هفته پس از تصرف اصفهان شاه تهماسب دوم وارد پایتخت نیاکان خود شد. به نام او سکه زدند و خطبه خواندند و نادر هم تاج شاهی را با دست خود بر سر وی نهاد.
در سال ۱۷۲۹ میلادی نادر قلی خان با استفاده از نارضایتی عمیق مردم که بر اثر جنگ ناکام شاه تهماسب با عثمانی و قرارداد نامساعد صلح برانگیخته شده بود،بود شاه تهماسب را از سلطنت برکنار انداخت و به سبزوار تبعید کرد. او [[شاه عباس سوم]] را شاه خواند و خود نایب السلطنه شد.<ref name="همان" />
 
در سال ۱۷۴۰ که نادر به هند لشکر کشید، پسر خود رضاقلی میرزا را به جای خود گمارد، در آن هنگام شایعهشایع شد که نادر در هند به قتل رسیده‌است بنابراینپس رضاقلی میرزا از بیم ادعای پادشاهی تهماسبطهماسب دوم،دوم وی و فرزندان خردسالش عباس سوم و سلیمان میرزا را به قتل رساند.
 
== جستارهای وابسته ==