تفاوت میان نسخه‌های «مرکز آموزشی ۰۵ کرمان»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
 
== فرماندهی ==
{| class="wikitable"
|+اسامی تعدادی از فرماندهان اخیر این مرکز:
* سرهنگ اعتمادی<ref>{{یادکرد وب|کد زبان=fa|وبگاه=خبرگزاری تسنیم - Tasnim|نشانی=https://www.tasnimnews.com/fa/news/1392/09/18/215748/وجود-8-مرکز-آموزشی-در-نیروی-زمینی-ارتش-مرکز-آموزش-05-کرمان-نمونه-است|عنوان=وجود 8 مرکز آموزشی در نیروی زمینی ارتش/ مرکز آموزش 05 کرمان نمونه است- اخبار استانها - اخبار تسنیم - Tasnim|بازبینی=2018-12-12}}</ref>
!درجه
* سرهنگ سعید عسکری
!فرمانده
* سرهنگ خسروی
!تاریخ انتصاب
*سرهنگ منصور رحمانی
!توضیحات
|-
| rowspan="4" |سرهنگ
|اعتمادی
|
|
|-
* سرهنگ |سعید عسکری
|1392
|<ref>{{یادکرد وب|عنوان=وجود 8 مرکز آموزشی در نیروی زمینی ارتش/ مرکز آموزش 05 کرمان نمونه است- اخبار استانها - اخبار تسنیم - Tasnim|نشانی=https://www.tasnimnews.com/fa/news/1392/09/18/215748/%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-8-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-05-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA|وبگاه=خبرگزاری تسنیم - Tasnim|بازبینی=2019-10-24|کد زبان=fa}}</ref>
|-
* سرهنگ|شکرالله خسروی
|1396
|
|-
*سرهنگ |منصور رحمانی
|1398
|<ref>{{یادکرد وب|عنوان=خبرگزاری فارس - قدرت بازدارندگی ایران توان هر اقدامی را از دشمن گرفته است|نشانی=https://www.farsnews.com/news/13980725000371/قدرت-بازدارندگی-ایران-توان-هر-اقدامی-را-از-دشمن-گرفته-است|وبگاه=خبرگزاری فارس|تاریخ=2019-10-17|بازبینی=2019-10-24}}</ref>
|}
 
== استعداد ==