تفاوت میان نسخه‌های «سید ابوالقاسم خویی»

شیخ محمد حسن محمدی بجنوردی نجفی
(شیخ محمد حسن محمدی بجنوردی نجفی)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(شیخ محمد حسن محمدی بجنوردی نجفی)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
|مدفن= حرم [[علی بن ابی‌طالب]]
|استادان=[[مرتضی طالقانی]]{{سخ}}[[میرزای نائینی]]{{سخ}}[[فتح‌الله شریعت اصفهانی]]{{سخ}}[[مهدی مازندرانی]]{{سخ}}[[آقا ضیاءالدین عراقی]]{{سخ}}[[محمدحسین غروی اصفهانی]]{{سخ}}[[سید عبدالهادی شیرازی]]{{سخ}}''[[#تحصیل|فهرست کامل اساتید]]''
|شاگردان=[[سید محمدصادق روحانی]]{{سخ}}[[محمدتقی بهجت]]{{سخ}}[[میرزا جواد تبریزی]]{{سخ}}[[حسین وحید خراسانی]]{{سخ}}[[سید علی حسینی سیستانی]]{{سخ}}[[سید تقی طباطبایی قمی]]{{سخ}}[[سید عزالدین حسینی زنجانی]]{{سخ}}[[ناصر مکارم شیرازی]]{{سخ}}[[سید عبدالکریم موسوی اردبیلی]]{{سخ}}[[سید علی محمد دستغیب]]{{سخ}}[[میرزا علی فلسفی]]{{سخ}}[[محمداسحاق فیاض]]{{سخ}}[[بشیر نجفی]]{{سخ}}[[محمد صادقی تهرانی]]{{سخ}}[[محمدصالح کمیلی]]{{سخ}}[[حسن صافی اصفهانی]]{{سخ}}[[سید محمدباقر صدر]]{{سخ}}[[سید موسی صدر]]{{سخ}}[[سید موسی شبیری زنجانی]] شیخ محمد حسن محمدی بجنوردی {{سخ}}''[[#شاگردان|فهرست کامل شاگردان]]''
|تالیفات=[[معجم رجال الحدیث]]{{سخ}}[[البیان فی تفسیر القرآن]]{{سخ}}[[نفحات الاعجاز]]{{سخ}}اجود التقریرات{{سخ}}تکملة منهاج الصالحین{{سخ}}مبانی تکملة منهاج الصالحین{{سخ}}''[[#آثار|فهرست کامل آثار]]''
|فعالیتهای اجتماعی=مرجع تقلید