تفاوت میان نسخه‌های «محمدجلیل عندلیبی»

اکنون منابع کافی دارد
(بهبود لحن٬ لید و جعبه+گسترش+یادکرد)
(اکنون منابع کافی دارد)
{{بهبود منبع|تاریخ=نوامبر ۲۰۱۸}}
{{جعبه اطلاعات هنرمند موسیقی
| نام = محمدجلیل عندلیبی