تفاوت میان نسخه‌های «اندازه کتاب»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
 
== قطع کتاب رایج ==
اکنون رایج‌ترین قطع برای کتاب، در همه‌جا، وزیری است که ابعاداندازه آن از ۱۳×۲۰ تا ۲۰×۲۶ سانتی‌متر متغیرگوناگون است. قطع کتاب رقعی با ابعاداندازه ۱۵×۲۲ و قطع جیبی با ابعاداندازه ۵/۱۶×۱۱ [[سانتیمتر]] از دیگر قطع‌های رایجروال محسوببشمار می‌شوندمی‌روند. معمولاًبیشتر دربرای چاپ کتاب‌های هنری و نفیس ازارزنده قطع [[رحلی]] و برای کتاب‌های کودکان از قطع خشتی استفادهبکار می‌شودمی‌رود. باید توجهآگاهی داشت ابعاداندازه ذکرشدههای یادشده برای هر قطع، تقریبینزدیک است، و در برخی منابع،کتابها، اندازه‌های متفاوتیدیگری نشان ارائهداده شده‌است.
 
== برخی قطع‌های کتاب ==
کاربر ناشناس