باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
== نرخ کلی زاد و ولد در ایران ==
 
نرخ زاد و ولد در ایران بر اساس آمار سال ۲۰۰۸ برابر با ۱/۷۱ کودک به ازا هر زن می‌باشد، که با این توصیف ایران در جایگاه ۱۷۲ جهان قرار دارد.<ref>http://www.nationmaster.com/graph/peo_tot_fer_rat-people-total-fertility-rate‌</ref> این در حالی‌ است که این نرخ در سال ۲۰۰۳ برابر با ۱/۹۹ کودک به ازا هر زن بوده است.<ref>http://www.indexmundi.com/iran/total_fertility_rate.html‌total_fertility_rate‌</ref>
 
== پانویس ==
۱۷۵

ویرایش