تفاوت میان نسخه‌های «کنفسیوس‌گرایی»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
=== آرمانشهر ===
[[کنفوسیوس]] در مورد [[آرمانشهر]] و رابطه شهریار با رعایا تعلیم می‌داد که هرگاه کشور نیز مطیع قانون می‌شوند. وی دربارهٔ [[انسان کامل]] نیز سخن گفت و صفات پنجگانه وی را چنین نشان داد:
# عزت نفس
# علو همت
# خلوص نیت
# شوق به عمل
# خوش رفتاری
 
== پیروان ==
۵

ویرایش