آرتور کریستنسن: تفاوت میان نسخه‌ها

افزودن لیست آثار کریستن سن
(افزودن لیست آثار کریستن سن)
برچسب‌ها: ویرایشگر دیداری متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
 
شمارهٔ رساله‌ها و مقاله‌ها و کتاب‌های علمی و تحقیقی کریستنسن به ۳۲۷ می‌رسد و به این تعداد باید مقالات بیشماری [را] که نامبرده در جراید و مجلات علمی به رشتهٔ تحریر درآورده‌است، اضافه نمود.<ref>مجلهٔ یغما، شمارهٔ ۲۵۴. ص۴۳۵</ref>
 
== آثار ==
 
* تاریخ سلطنت قباد و ظهور مزدک – ترجمه [[نصرالله فلسفی]]، تهران، ۱۳۰۹ش
* داستان بزرجمهر حکیم- ترجمه [[عبدالحسین میکده]]، تهران،۱۳۱۳ش ضمیمه مجله مهر. مشتمل بر تحقیق در باره وجود تاریخی یا افسانه ای بزرگمه
* وضع ملت و دولت و دربار در دوره شاهنشاهی ساسانیان-ترجمه و تحریر [[مجتبی مینوی]]، چاپ اول، تهران ۱۳۱۴ش. این ترجمه نسبت به متن نخستین چاپ فرانسه تفاوت های گاه اساسی دارد. زیرا کریستِن سِن ضمن صدور اجازه ترجمه کتاب به فارسی، نسخه ای از آنرا با اصلاحات و حذف و اضافات مهم برای مینوی فرستاد و متن فارسی مبتنی بر همین نسخه است. به نظر می رسد که همین کتاب اساس تحقیقات گسترده تر کریستن سن در همین موضوع شد و کتاب ایران در زمان ساسانیان محصول همین تحقیقات است
* ایران در زمان ساسانیان- ترجمه [[رشید یاسمی]]، چاپ اول، تهران، ۱۳۱۷ش، یکی از برجسته ترین آثار کریستن سن. چاپ دوم مشتمل است بر اضافات و تجدید نظر کلی که کریستن سن در چاپ ۱۹۴۴م خود إعمال کرده بود. این اضافات و تحقیقات جدید به ترجمه منوچهر امیر مکری بر متن فارسی رشید یاسمی افزوده و در ۱۳۳۲ش منتشر شد. کریستن سن در این اثر ممتاز با تحقیق در منابع ایرانی و عربی و یونانی و سریانی و ارمنی و تحقیقات جدید ایران شناسان، بسیاری از زوایای تاریک فرهنگ و تمدن عصر ساسانی را روشن گردانیده است و افقهای نو و راههای جدید در برابر محققان گشوده است.
* مزدا پرستی در ایران قدیم – ترجمه [[ذبیح‌الله صفا|ذبیح الله صفا]]، مرکب از دومقاله کریستن سن: یکی «ملاحظاتی در باره قدیمترین عهود آئین زردشتی» که در ۱۳۲۶ش در تهران ،  ودیگری «تحقیقات در باب کیش زردشتی ایران باستانی« در فلورانس ترجمه شد و هردو با عنوان مزدا پرستی در ایران قدیم در ۱۳۳۶ش در تهران به چاپ رسید.
* کیانیان- ترجمه [[ذبیح‌الله صفا|ذبیح الله صفا]]،چاپ اول تهران، ۱۳۳۶ش. از آثار مهم کریستن سن به زبان فرانسه که مشتمل است بر تحقیق در باره کیانیان در روایات ملی و دینی ایرانیان، و مخصوصاً اثبات این نکته که اینان ارتباطی با [[هخامنشیان]] ندارند و از امرای محلی شرق ایران بوده اند.
* کارنامه شاهان در روایات ایران باستان- ترجمه باقر امیرخانی و بهمن سرکاراتی، دانشگاه تبریز، ۱۳۵۰ش. این کتاب همانطور که کریستن سن خود تصریح کرده است با کتاب حماسه پهلوانی و ادبیات داستانی ایرانیان باستان مرتبط است.
*  آفرینش زیانکار در اساطیر ایرانی- ترجمه [[احمد طباطبایی]]، تبریز، ۱۳۵۵ش
* گویش گیلکی در رشت- اول بار به قلم دکتر صادق کیا و همکاری فرانک ادیبی ترجمه و به صورت پلی کپی، بدون ذکر تاریخ در چند نسخه تکثیر شد. سپس در ۱۳۷۴ش، به قلم و شرح جعفر خمامی زاده در تهران به چاپ رسید. کتاب مشتمل بر توصیف ساختمان دستوری گویش گیلکی، متن هایی از این زبان و چند شعر و داستان، و فهرستی از واژه های گیلکی است.
* بررسی انتقادی رباعیات خیام – ترجمه فریدون بدره ای، تهران، ۱۳۷۴ش
* [[نمونه‌های نخستین انسان و نخستین شهریار در تاریخ افسانه‌ای ایران|نمونه های نخستین انسان و نخستین شهریار]] – ترجمه و تحقیق به قلم [[ژاله آموزگار]] و [[احمد تفضلی]]،جلد اول، تهران، ۱۳۶۴ش، جلد دوم، تهران، ۱۳۶۸ش. از برجسته ترین آثار کریستن سن و مشتمل بر تحقیق در روایات ایرانی مربوط به [[کیومرث|گیومرث]]، نمونه نخستین انسان، [[مشی و مشیانه|مش و مشیانه]]، نخستین جفت انسان، افسانه های مربوط به [[هوشنگ]] و [[تهمورث]] و [[جمشید]].
* فراسوی دریای خزر، سفرنامه کریستن سن به ایران و آسیای مرکزی، ترجمه منیژه احد زادگان و علی آلفونه، تهران، ۱۳۸۵ش
* بهرام چوبین، ترجمه همو، تهران، ۱۳۸۵ش
* افسانه های ایرانیان، ترجمه امیر حسین اکبری شالچی،تهران، ۱۳۸۶ش
* کاوه آهنگر و درفش کاویانی،- ترجمه منیژه احد زادگان آهنی، تهران، ۱۳۸۷ش
* گویش سمنان –  ترجمه احسان ابراهیمیان،و ویرایش و حواشی حمید رضا حسن زاده توکلی، سمنان، ۱۳۸۹ش. این اثر که در ۱۹۱۵م در کپنهاگ منتشر شده است، نخستین اثر کریستن سن در باره گویشهای ایرانی است. چند صفحه از این رساله را محمد جعفر محجوب در ۱۳۳۶ش ترجمه و در مجله یغما چاپ کرده بوده است.
 
== پانویس ==